• подарки оптом, подарки опт
 • сувениры оптом, сувениры опт
 • бизнес сувениры
 • бизнес подарки
 • сувенирная продукция
 • купить футболки
 • бейсболки
 • ежедневники, ежедневник
 • подарки для женщин
 • подарки для мужчин
 • kaotikus dinamika
  Tartalomjegyzék
  1 Bevezetés
  I A jelenség: bonyolult mozgás, szokatlan geometria
  2 Kaotikus mozgások
  2.1 Mi a káosz?
  2.2 Példák kaotikus mozgásra
  2.2.1 Szabálytalan rezgések, rezegtetett inga - kaotikus attraktor
  2.2.2 Mágneses és rezegtetett ingák - fraktál vonzási határ, tranziens káosz
  2.2.3 Csigán lengő test, lejtőkön pattogó labda - kaotikus sávok
  2.2.4 Korongok között pattogó golyó, tükröződő karácsonyfadíszek - kaotikus szórás
  2.2.5 Szennyeződések sodródása - a káosz alkalmazása
  2.2.6 Box: A káosz különböző tudományokban
  2.3 A fázistér
  2.4 Összefoglalás
  2.5 Hogyan vizsgáljuk a kaotikus mozgást?
  2.6 Box: A káosz rövid története
  3 Fraktál alakzatok
  3.1 Mi a fraktál?
  3.1.1 Nagy felületű alakzatok
  3.1.2 A fraktáldimenzió
  3.2 Fraktáltípusok
  3.2.1 Egzaktul önhasonló fraktálok
  3.2.2 Összevetített fraktálok
  3.2.3 Sovány fraktálok - kövér fraktálok
  3.3 Fraktál eloszlások
  3.4 Fraktálok és káosz
  Box: A fraktálok rövid története
  II Előkészületi fogalmak
  4 Egyszerű mozgások
  4.1 Instabilitás, stabilitás
  4.1.1 Mozgás instabil állapot környékén, hiperbolikus pont
  Box: Instabilitás, véletlen és káosz
  4.1.2 Mozgás a stabil állapot körül
  4.2 Stabilitásvizsgálat
  4.2.1 Nyugalmi helyzetek stabilitása az erőtörvényből
  4.2.2 A lineáris közelítés érvényessége
  4.3 Az instabilitás kialakulása
  4.3.1 Bistabil rendszerek
  Box: A sokaságok numerikus meghatározása
  4.3.2 Bifurkációk
  4.4 Állandósult periodikus mozgás: a határciklus
  4.4.1 Periodikus erőtörvény
  4.4.2 Lecsúszás gödrös lejtőn
  4.5 Az általános fázistér
  4.5.1 A fázistér általános definiciója
  4.5.2 A fázistérfogat dinamikája
  4.5.3 Az idő irányának megfordítása
  4.5.4 Fixpontok és stabilitásuk az általános kétdimenziós fázistérben
  4.5.5 Általános kétdimenziós dinamika fázistérképe
  5 Gerjesztett mozgások
  5.1 Általános vonások
  5.1.1 A mozgásegyenlet
  5.1.2 A fázistér
  5.1.3 A stroboszkópikus leképezés
  5.2 Harmonikusan gerjesztett mozgás stabil állapot körül
  5.2.1 A folytonos idejű mozgás
  5.2.2 A stroboszkopikus leképezés
  5.3 Harmonikusan gerjesztett mozgás instabil állapot környékén
  5.3.1 A folytonos idejű megoldás
  5.3.2 A stroboszkopikus leképezés
  5.4 A lökdösött harmonikus oszcillátor
  5.5 Fixpontok általános osztályozása kétdimenziós leképezésekben
  5.6 A területösszehúzódási arány
  5.7 A differenciálegyenletekkel kapcsolatos leképezések általános tulajdonságai
  5.8 Box: A nemmmegfordítható leképezések világa
  5.9 Milyen rendszerben várható kaotikus viselkedés?
  III A kaotikus mozgás vizsgálata
  6 Káosz disszipatív rendszerekben
  6.1 A pék leképezés
  6.1.1 A leképezés bemutatása
  6.1.2 Káosz a pék leképezésben
  6.1.3 A kaotikus attraktor
  6.1.4 A kaotikus attraktor és az instabil sokaságok
  6.1.5 Kettes ciklusok
  6.1.6 Magasabb rendű ciklusok
  6.1.7 Stabil sokaságok, homo- és heteroklinikus pontok
  6.1.8 Az aszimmetrikus pék leképezés
  6.2 A lökdösött oszcillátor
  6.2.1 Általános tulajdonságok
  6.2.2 Fixpontok és stabilitásuk
  6.2.3 A fűrészfog attraktor
  6.2.4 A háztető attraktor
  6.2.5 A parabola attraktor
  6.2.6 Box: Hénon-típusú leképezések
  6.2.7 Az erős csillapítás határesete, egydimenziós leképezések
  6.3 Paraméterfüggés, a perióduskettőző bifurkációsorozat
  6.4 A kaotikus mozgás általános tulajdonságai
  6.4.1 A bonyolultság mérőszáma: a topologikus entrópia
  6.4.2 Az előrejelezhetetlenség mérőszáma: a Ljapunov exponens
  6.4.3 Box: A pillangóeffektus csapdája
  6.4.4 A fázistérbeli rend mérőszáma: a fraktáldimenzió
  6.4.5 A természetes eloszlás
  6.4.6 Box: Determinizmus és káosz
  6.4.7 A Ljapunov-exponens mint átlag
  6.4.8 A dinamika és a geometria kapcsolata: a Kaplan-Yorke összefüggés
  6.4.9 Box: Mire jó a numerikus szimulálás?
  6.4.10 A kaotikus tulajdonságok összefoglalása
  6.4.11 Box: Rezgő lemezen pattogó labda
  6.5 Sima időfejlődésű rendszerek
  6.5.1 Helyfüggő amplitudóval gerjesztett harmonikus oszcillátor
  6.5.2 Állandó amplitudóval gerjesztett anharmonikus oszcillátor
  6.5.3 Harmonikusan rezgetett felfüggesztésű inga
  6.6 A vizikerék
  6.6.1 A mozgásegyenlet
  6.6.2 Fixpontok és stabilitásuk
  6.6.3 Box: A Lorenz-modell
  6.6.4 A vizikerék káosza
  7 Káosz súrlódásmentes rendszerekben
  7.1 Súrlódásmentes rendszerek fázistere
  7.2 A területtartó pék leképezés
  7.3 Box: A pék leképezés eredete
  7.4 A lökdösött rotátor - a standard leképezés
  7.4.1 A leképezés származtatása
  7.4.2 Box: Leképezések és differenciálegyenletek kapcsolata
  7.4.3 A standard leképezés fixpontjai és stabilitásuk
  7.4.4 Káosz a lökdösött rotátor mozgásában
  7.4.5 Box: Kaotikus diffúzió
  7.4.6 A kaotikus sáv szerkezete
  7.4.7 Box: A lópatkó leképezés
  7.5 Zárt, konzervatív rendszerek
  7.5.1 Lejtőkön pattogó labda
  7.5.2 A rugós inga
  7.5.3 Csigán lengő test
  7.6 A konzervatív káosz általános tulajdonságai
  7.6.1 A tóruszok szerepe
  7.6.2 A KAM-tétel
  7.6.3 A rezonáns tóruszok maradványai
  7.6.4 Makroszkópikus káosz
  7.6.5 Box: Káosz a Naprendszerben
  7.6.6 Erősen kaotikus rendszerek
  7.6.7 Box: Ergodicitás és keverés
  7.6.8 Box: Konzervatív káosz és irreverzibilitás
  8 Utószó, kitekintés
  8.0.9 Box: Amiről nem esett szó
  8.0.10 Box: Turbulencia, térbeli és időbeli káosz
  9 Függelék
  9.1 Egyenletek dimenziótlanítása
  9.2 Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása
  9.3 A káosz-jellemzők numerikus meghatározása
  9.4 Program kétdimenziós leképezések numerikus szimulálására
  9.5 Program közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldására
  9.6 Irodalomjegyzék
  9.7 Függelék: Konzervatív rendszerek kanonikus formalizmusa
  9.7.1 A Hamilton-függvény
  9.7.2 Integrálható rendszerek
  9.7.3 A perturbációszámítás érvényét veszti
  10 Feladatok megoldása
  Irodalom
  Fogalomtár
  Tárgymutató
  A színes táblák jegyzéke

  Copyright (c) 2009. Minden jog fenntartva.
  www.KaotikusDinamika.hu / www.ChaoticDynamics.net
  Powered by: Lemonweb.hu